Under årens lopp har vi hjälpt ett antal hotell med helhetslösningar till detalj produkter se nedan ett antal av de hotell som vi samarbetat/samarbetar med.

Önskar du kontakt? Du når Agneta på agneta@widmark.biz.